Na naszej stronie korzystamy z dostępnych źródeł wiedzy o słowiańskiej historii i kulturze. Zamieszczamy poniżej wykaz z wykorzystywanych przez nas pozycji, tak by umożliwić zainteresowanym dotarcie do innych publikacji.

gieysztorAleksander Gieysztor, Mitologia Słowian

Najpowszechniej dostępna książka o wierzeniach Słowian autorstwa Aleksandra Gieysztora, cenionego polskiego historyka i mediewisty. Badacz na podstawie dostępnych odkryć archeologicznych i etymologii słów odtworzył możliwie najdokładniej świat słowiańskich wierzeń. Szeroka wiedza autora sprawia, że prezentowany naukowy wywód jest interesujący, głównie za sprawą łączenia swych przypuszczeń z kulturami sąsiadujących ludów. W 2006 roku ukazało się nowe wydanie kultowej Mitologii Słowian, które dodatkowo zostało wzbogacone o przypisy i materiały wyciągnięte z osobistych notatek badacza.


Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian

moszynskiMonumentalne dzieło autorstwa Kazimierza Moszyńskiego, polskiego etnografa, etnologa i slawisty jest pierwszym w Europie syntetycznym opracowaniem kultury ludowej dużej grupy etnicznej, które w zgrabny sposób prezentuje ciągłość kultury słowiańskiej, od czasów pogańskich do współczesności. Całość została rozbita na dwie duże całości: Kultura materialna oraz Kultura duchowa (dodatkowo rozbita na dwie części). Autor oparł się na dostępnej literaturze, ale też na przeprowadzonych w Polsce, na Białorusi i Ukrainie badaniach terenowych.


szyjewskiAndrzej Szyjewski, Religia Słowian

Andrzej Szyjewski to krakowski religioznawca, który również podjął się próby naukowego zrekonstruowania świata słowiańskich wierzeń. Odczuwający potrzebę odtworzenia dawnej rzeczywistości badacz przedstawia swą własną hipotezę dotyczącą religii Słowian, snując przy okazji refleksje o wynikającym z niej światopoglądzie. Erudycja autora sprawia, że pomimo stricte naukowego podejścia, pracę czyta się naprawdę przyjemnie.


lowmianskiHenryk Łowmiański, Religia Słowian i jej upadek

Henryk Łowmiański był znanym historyk i mediewistą, autorem monumentalnych Początków Polski. Religia Słowian i jej upadek to zgrabne opracowanie monograficzne, które w wyczerpujący i naukowy sposób prezentuje świat słowiańskich wierzeń w obliczu chrześcijańskiego zagrożenia, które w ostateczności doprowadziło do totalnej zagłady dawnej tradycji pogańskiej.


urbanczykStanisław Urbańczyk, Dawni Słowianie. Wiara i kult

Stanisław Urbańczyk był wybitnym polskim językoznawcą, który również podjął się próby zrekonstruowania wierzeń dawnych Słowian. Autor, wykorzystując swe językoznawcze kompetencje, snuje rozważania na temat świata dawnych wierzeń i zasięgów poszczególnych kultów.


strzelczykJerzy Strzelczyk, Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian

Jerzy Strzelczyk to kolejny historyk i mediewista, który podjął się tematu słowiańskich wierzeń. Jego praca ma za zadanie zaprezentować prawdziwą historię Nierzeczywistego świata wyobrażeń naszych odległych przodków. Autor w przejrzystym układzie hasłowym zmierzył się z szeroką tematyką, zahaczającą zarówno o bóstwa i istoty demoniczne, jak i początki ludów i państw słowiańskich.


gierlachBogusław Gierlach, Sanktuaria słowiańskie

Sanktuaria słowiańskie to próba spojrzenia na dawne kulty słowiańskich bóstw w ujęciu archeologicznym, związanym z najdawniejszą przeszłością ziem polskich oraz Słowiańszczyzny zachodniej. Poza podjęciem tematyki słowiańskich sanktuariów, autor snuje również rozważania o istocie samych wierzeń, warunkach politycznych, ekonomicznych i społecznych omawianego obszaru.


pelkaLeonard Pełka, Polska demonologia ludowa

Leonard Pełka w swej pracy zaprezentował bogaty świat ludowej demonologii, która wiele zaczerpnęła z wierzeń dawnych Słowian. Na przykładzie przeprowadzanych przez autora dociekań łatwo można dostrzec obecny do dziś w kulturze ludowej synkretyzm słowiańsko-chrześcijański, który objawia się w zlaniu dawnych pogańskich wierzeń z naukami Kościoła Katolickiego. Praca ta jest również świetnym dowodem na to, że dawne słowiańskie demony nie zostały zapomniane. Wiele z nich zdołało przetrwać właśnie w podaniach prostego ludu, które są przez autora licznie przytaczane.


leciejewiczMały słownik kultury dawnych Słowian pod. red. Lecha Leciejewicza

Mały słownik kultury dawnych Słowian to odpowiedź na rosnące zainteresowanie czasami naszych praojców. Praca ta w zgrabny i przystępny sposób wyjaśnia terminy związane z początkami społeczeństwa i państwa polskiego. Pozycja przydatna, syntetyzująca dotychczasową wiedzę o dawnych Słowianach.


Paweł Zych, Witold Vargas, Bestiariusz słowiański, t. 1 i 2

vargas i zychBestiariusz słowiański to zgrabne, ilustrowane kompendium wiedzy o słowiańskiej demonologii, które za sprawą swych niewątpliwych atutów estetycznych jest gratką dla niejednego kolekcjonera. Autorzy, wykorzystując wiedzę zaczerpniętą z rodzimych podań, baśni i legend, stworzyli przejrzysty katalog prezentujący istoty znane ze słowiańskiej mitologii i podań prostego ludu.


podgórscyBarbara i Andrzej Podgórscy, Wielka księga demonów polskich. Leksykon i antologia demonologii ludowej

Praca ta to bogaty wybór rycin i ilustracji składający się z ponad 20o pozycji, prezentujący rodzime istoty demoniczne. Autorzy opracowania chętnie przywołują również demony z sąsiednich ziem, jeśli tylko wykazują jakąś zbieżność z istotami słowiańskimi.


janionMaria Janion, Niesamowita Słowiańszczyzna

M. Janion to polska historyczna literatury i idei, która w swej nominowanej do literackiej nagrody Nike książce podjęła trudną tematykę Polski i słowiańskiej tożsamości. Autorka podejmuje się próby dotarcia w kulturze i literaturze minionych epok do naszego słowiańskiego rodowodu, który przez wiele lat był sukcesywnie wypierany. Badaczka podejmuje również refleksję o konsekwencjach przyjęcia przez Polskę chrztu, który sprawił, że sami Polacy stali się dla siebie kimś obcym. Pomimo tej wielkiej zmiany, świadomość pogańsko-słowiańska zdołała przetrwać, na co można odnaleźć liczne dowody w literaturze.


Hanna Lis i Paweł Lis, Kuchnia Słowian, czyli o poszukiwaniu dawnych smaków 

lisowieKsiążka ta to próba odtworzenia przepisów potraw jadanych przez naszych praojców w dobie wczesnego średniowiecza. Autorzy jako bazę do swych przepisów wykorzystali opracowania etnograficzne, historyczne, archeologiczne i botaniczne, po to by możliwie najwierniej oddać ducha  dawnej kuchni. Praca ta to również wspaniała opowieść o kuchni Słowian, jej najpopularniejszych składnikach i zmianach, które następowały pod wpływem zdobywania coraz to nowszych składników. Książka została dodatkowo wzbogacona o felietony dotyczące życia i obyczajów naszych praojców.


Strona będzie stopniowo rozwijana wraz z dostępem do kolejnych książek.

Udostępnij na: