Andy Paciorek i jego świat słowiańskich mitów

Andy Paciorek to anglojęzyczny artysta-grafik, którego mocno interesują wszelkiego rodzaju mity i ich pozostałości w kulturach ludowych. Aktualnie artysta pracuje nad kolejną publikacją – Black Earth: A Field Guide to the Slavic Otherworld, będącą jego artystyczną wizją mitologii Słowian. Przygotowaliśmy dla Was wybór niektórych prac artysty, które będą składać się na jego najnowszą publikację.

Słowianki z kalendarza – wywiad z Rodem Dębowego Liścia

Ród Dębowego Liścia to grupa pasjonatów, która upodobała sobie czasy życia dawnych Słowian. Z wielkim zaangażowaniem i zamiłowaniem odtwarzają codzienne życie ludności, która zamieszkiwała Polskę przed ponad 1000 laty. Jak sami siebie nazywają, są jedną wielką rodziną z wyboru. Obecnie członkowie Rodu wspólnymi siłami starają się wybudować osadę Grodzisko w Rzeczycy w województwie łódzkim. Aby pozyskać część funduszy na ten cel, „rodowe” kobiety zdecydowały się wziąć udział w sesji fotograficznej, której efektem jest „Kalendarz Słowianki 2016”.