Brzask bogów Lelek zwiastuje…

Brzask bogów składa się z 11 kawałków, których teksty zostały zaczerpnięte z poezji odwołującej się do rodzimych wierzeń. W ten sposób wokaliści Lelka śpiewają słowa Pieśni Bojana romantycznego poety Ryszarda Berwińskiego bądź napisanego przez Władysława Broniewskiego Peruna. Obok tekstów zaczerpniętych z historii polskiej literatury na krążku możemy odnaleźć również nowsze utwory, np. napisaną przez Jakuba Zielinę Marzannę. Wykorzystanie tekstów z różnych epok literackich uwidacznia słuchaczowi ciągłość słowiańskiej tradycji, z której chętnie czerpali twórcy różnych okresów.