Brzask bogów Lelek zwiastuje…

Brzask bogów składa się z 11 kawałków, których teksty zostały zaczerpnięte z poezji odwołującej się do rodzimych wierzeń. W ten sposób wokaliści Lelka śpiewają słowa Pieśni Bojana romantycznego poety Ryszarda Berwińskiego bądź napisanego przez Władysława Broniewskiego Peruna. Obok tekstów zaczerpniętych z historii polskiej literatury na krążku możemy odnaleźć również nowsze utwory, np. napisaną przez Jakuba Zielinę Marzannę. Wykorzystanie tekstów z różnych epok literackich uwidacznia słuchaczowi ciągłość słowiańskiej tradycji, z której chętnie czerpali twórcy różnych okresów.

Rozgadane instrumenty – Gadulka i Gudok

Południowosłowiańska gadulka i wschodniosłowiański gudoku to Instrumenty, które jak same nazwy wskazują, służyły do wszczynania w pobliżu radosnego hałasu, swoistego „rozgadywania” otoczenia. Warto omówić je tutaj razem, gdyż są to instrumenty bardzo podobne do siebie zarówno w budowie, jak i brzmieniu. Niestety, tylko jeden z nich zdołał na stałe przetrwać w słowiańskiej muzyce ludowej.