Idź i czekaj mrozów - Marta Krajewska

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Idź i czekaj demonów” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest redakcja strony Slawoslaw.pl. Fundatorem nagród jest wydawnictwo Genius Creations.
 3. Konkurs prowadzony będzie za pośrednictwem ww. bloga i portalu społecznościowego Facebook na stronie My Słowianie – obyczaje, język, kultura.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.04.2016 r. o godzinie 16:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 11.04.2016 r. do godziny 23:59 czasu polskiego.
 5. Regulamin   reguluje   zasady   i   warunki   udziału   w   Konkursie,   prawa   i   obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 6. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 7. Prawo udziału   w  Konkursie  przysługuje   wyłącznie  osobom  spełniającym   warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 8. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 9. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatorów konkursu.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która zgłosi konkursową wypowiedź poprzez dodanie komentarza pod konkursowym wpisem na blogu. W konkursie nie mogą brać udziału jego Organizatorzy, a także osoby tworzące redakcję strony.
 2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym
  także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby
  bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie zadania kreatywnego: Napisz poradnik walki lub ugłaskania wybranego demona ze słowiańskich wierzeń. Odpowiedzi konkursowe należy zgłaszać jako komentarze pod konkursowym wpisem.
 4. Konkursowa odpowiedź może przybrać dowolną formę. Jedynym warunkiem jest wypełnienie konkursowego zadania.
 5. Nagrody powędrują do dwóch osób wybranych przez Jury konkursu, w skład którego wejdzie redakcja strony.
 6. Warunkiem koniecznym do wygrania w konkursie jest podanie prawidłowego adresu e-mail w komentarzu pod konkursowym wpisem.

§ 3 NAGRODY

 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma jeden z dwóch egzemplarzy książki „Idź i czekaj mrozów” Marty Krajewskiej.
 2. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatorów konkursu na adres wskazany przez zwycięzcę. Wysyłka nagród tylko w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu tygodnia od jego zakończenia, zaś wyniki tych rozstrzygnięć zostaną opublikowane w zakładce konkurs.
 4. W wypadku niepodania przez zwycięzcę danych do wysyłki nagród w czasie 10 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu, książki pozostają własnością Organizatora.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie w zwrotnym e-mailu od organizatorów swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu do wysyłki.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na   przetwarzanie   podanych   przez   niego   danych   osobowych   przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator   jest   uprawniony   do   zmiany   postanowień   niniejszego   Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.slawoslaw.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel   portalu   społecznościowego   Facebook   jest   całkowicie   zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą „Idź i czekaj demonów”.
 4. Konkurs   nie   jest   w   żaden   sposób   sponsorowany,   wspierany,   administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. Dane użytkowników Konkursu powierzane są wyłącznie Organizatorowi Konkursu.
Podobał Ci się artykuł? Rozważ postawienie nam kawy. Utrzymanie strony kosztuje, a nasze treści tworzymy za darmo.
Postaw mi kawę na buycoffee.to