Regulamin konkursu z zespołem Othalan

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Konkurs internetowy jest organizowany pod nazwą „Echa przodków aż po krańce gór” i jest zwany dalej „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest redakcja strony Slawoslaw.pl. Fundatorem nagród jest zespół Othalan.
 3. Konkurs jest prowadzony za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook na stronie My Słowianie – obyczaje, język, kultura.
 4. Jury konkursu stanowi redakcja strony Slawoslaw.pl wraz z zespołem Othalan.
 5. Konkurs rozpoczyna się w dniu 17.08.2017 r. o godzinie 17:00:00 czasu polskiego i będzie trwać do dnia 24.08.2017 r. do godziny 20:00 czasu polskiego.
 6. Regulamin   reguluje   zasady   i   warunki   udziału   w   Konkursie,   prawa   i   obowiązki Organizatora oraz prawa i obowiązki osób biorących udział w Konkursie.
 7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 8. Prawo udziału   w  Konkursie  przysługuje   wyłącznie  osobom  spełniającym   warunki uczestnictwa określone w Regulaminie (dalej „Uczestnicy”).
 9. Przez przystąpienie do Konkursu Uczestnik akceptuje w całości treść Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki udziału w Konkursie.
 10. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej organizatorów konkursu.

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która zgłosi konkursową wypowiedź poprzez dodanie komentarza pod konkursowym wpisem na blogu. W konkursie nie mogą brać udziału jego Organizatorzy, a także osoby tworzące redakcję strony.
 2. Prawa uczestnictwa w Konkursie, jak i praw oraz obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania uzyskanej w Konkursie nagrody czy innych roszczeń związanych z udziałem w Konkursie, Uczestnicy nie mogą przenosić na inne osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora.
 3. Zadaniem konkursowym jest wykonanie konkursowego polecenia:

  W jakim miejscu najlepiej słyszysz głosy przodków? Opisz to miejsce lub Twoje uczucia z nim związane.

  Odpowiedzi konkursowe należy zgłaszać jako komentarze pod konkursowym wpisem na stronie My Słowianie – obyczaje, język, kultura.

 4. Konkursowa odpowiedź może przybrać dowolną formę tekstową. Musi się jednak składać co najmniej z 200 znaków.
 5. Odpowiedź konkursowa musi mieścić się w jednym komentarzu, do którego uczestnik może zamieścić zdjęcie lub inny obrazek przedstawiający to miejsce. Musi jednak posiadać do niego prawa autorskie.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną odpowiedź.
 7. Nagrody powędrują do trzech osób: 2 uczestników, którzy do czasu zakończenia konkursu zgromadzą najwięcej polubień pod konkursowym wpisem oraz 1 uczestnika wyłonionego przez Jury.
 8. Odpowiedzi konkursowe można zgłaszać wyłącznie z kont prywatnych. Odpowiedzi pisane przez strony na Facebooku nie będą brane pod uwagę.

§ 3 NAGRODY

 1. Każdy ze zwycięzców konkursu otrzyma jeden z trzech egzemplarzy płyty „Po krańce gór” zespołu Othalan.
 2. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatorów konkursu na adres wskazany przez zwycięzcę. Wysyłka nagród tylko w obrębie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu tygodnia od jego zakończenia, zaś wyniki tych rozstrzygnięć zostaną opublikowane na blogu i stronie na Facebooku.
 4. W wypadku niepodania przez zwycięzcę danych do wysyłki nagród w czasie 10 dni roboczych po rozstrzygnięciu konkursu, płyty pozostają własnością Organizatora.
 5. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.

§ 4 REKLAMACJE

 1. Uczestnikom nie przysługuje prawo złożenia reklamacji.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem odebrania nagród w Konkursie jest podanie  organizatorowi swoich prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu do wysyłki, za pośrednictwem strony na Facebooku lub e-maila.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na   przetwarzanie   podanych   przez   niego   danych osobowych   przez Organizatora na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz. U. Nr 133 poz. 833 z późn. zm.).

§ 6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator   jest   uprawniony   do   zmiany   postanowień   niniejszego   Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody. Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.slawoslaw.pl.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu bez podania przyczyn.
 3. Właściciel   portalu   społecznościowego   Facebook   jest   całkowicie   zwolniony z odpowiedzialności za przebieg wyżej wymienionego Konkursu pod nazwą „Echa przodków aż po krańce gór”.
 4. Konkurs   nie   jest   w   żaden   sposób   sponsorowany,   wspierany,   administrowany oraz stowarzyszony z portalem społecznościowym Facebook.
 5. Dane użytkowników Konkursu powierzane są wyłącznie Organizatorowi Konkursu.
Podobał Ci się artykuł? Rozważ postawienie nam kawy. Utrzymanie strony kosztuje, a nasze treści tworzymy za darmo.
Postaw mi kawę na buycoffee.to