Postrzyżyny i Zapleciny

Z wkraczaniem w wiek dorosły są związane dwa słowiańskie obrzędy inicjacyjne, do których przystępowali chłopcy lub dziewczęta w odpowiednim wieku. Postrzyżyny lub zapleciny / wiankowiny – bo o nich tutaj mowa, to symboliczne wejście w okres męski lub kobiecy.