Papież Franciszek po raz kolejny zadziwia świat! Po ostatnim kontrowersyjnym obmyciu stóp jedenastce syryjskich imigrantów Ojciec Święty zdobył się na kolejny wspaniały gest chrześcijańskiej pokory. Podczas porannej liturgii piątku w Oktawie Wielkanocnej biskup Rzymu powiedział słowa adresowane do wszystkich wyznawców rodzimej wiary w Europie i na świecie.

Casa Rosada, Argentina Presidency of the Nation (CC)
Casa Rosada, Argentina Presidency of the Nation (CC)

Jako głowa Kościoła rzymskokatolickiego i katolickich Kościołów wschodnich zdaję sobie sprawę z dawnych grzechów mych poprzedników, którzy ze zbytnią gorliwością zanosili wiarę w Jedynego Boga na nowe tereny, niszcząc przy tej okazji pamięć o rodzimych wierzeniach etnicznych z danych terenów. Prawdziwa chrystianizacja nie powinna tak wyglądać. Naukę o Bogu powinno się przekazywać ze spokojem i z poszanowaniem dla ludzkiej odmienności, bez używania siły i niszczenia kultury materialnej i duchowej innych ludów. W wypełnianiu swej misjonarskiej misji wielu chrześcijan zapomniało o tym, co w ich życiach powinno być najważniejsze. Sumienie i pokora. Z tego powodu w imieniu wszystkich chrześcijan pragnę dziś przeprosić wszystkich wyznawców rodzimych religii etnicznych, którzy zdołali ostać się na świecie mimo naszych prób niszczenia ich wiary i kultury. Pragnę także wyrazić swój osobisty podziw dla tych ludzi, którzy zdołali zgłębić tajemnice swojej wiary mimo utrudnionego dostępu do świętych prawd. W tym dniu życzyłbym sobie, żeby i wyznawcy Chrystusa byli równie gorliwi i dociekliwi w wierze. Bierzcie przykład z wyznawców religii etnicznych, którzy są w stanie poświęcić wiele dla pogłębiania swej duchowości. (…) Sądzę, że w tych trudnych czasach powinniśmy uczyć się wszyscy żyć obok siebie. Powinniśmy zatroszczyć się o nasze wspólne dobra, którymi są tradycja i pokój. Tylko akceptując siebie nawzajem, będziemy w stanie ochronić się przed złem drzemiącym w nas samych.

Papież Franciszek
Watykan, 01.04.2016 r
/Tłumaczenie własne/

Papież zaprasza do podjęcia dialogu wszystkich zwierzchników wszelkich związków wyznaniowych, odnoszących się do wierzeń etnicznych. Na ten moment nie wiadomo, czy i w jaki sposób Rodzimy Kościół Polski i ZW Rodzima Wiara odpowiedzą na to zaproszenie. Można śmiało przypuszczać, że swą najnowszą nauką papież Franciszek ponownie podzieli i tak już podzielony chrześcijański światek. Przypomnijmy, że na ten rok przypadają obchody 1050-rocznicy Chrztu Polski. Czy ta ważna dla polskich katolików rocznica będzie okazją do pojednania między katolikami a rodzimowiercami? Trudno powiedzieć. Z całą pewnością jednak powyższe słowa Ojca Świętego mają szanse stać się kamieniem milowym w dialogu pomiędzy dwiema zwaśnionymi stronami.

Powyższa wiadomość została całkowicie zmyślona na potrzeby Prima Aprilis. 🙂

.

Udostępnij na: