Demoniczne brzmienie prosto z Kaszub z zespołem Żywiołak

Żywiołak powrócił. Jego najnowsza EPka Muzyka psychoaktywnego stolema to nie tylko powrót do muzycznych korzeni zespołu, ale też dobry prognostyk na nową muzyczną drogę. Muzyczne inspiracje muzycy ponownie odnaleźli wśród ludu. Tym razem jednak uwagę Żywiołaka przykuł konkretny region – Kaszuby. Muzyka psychoaktywnego stolema to kolejny krążek wręcz przesycony ludową mitologią i demonologią.

Brzask bogów Lelek zwiastuje…

Brzask bogów składa się z 11 kawałków, których teksty zostały zaczerpnięte z poezji odwołującej się do rodzimych wierzeń. W ten sposób wokaliści Lelka śpiewają słowa Pieśni Bojana romantycznego poety Ryszarda Berwińskiego bądź napisanego przez Władysława Broniewskiego Peruna. Obok tekstów zaczerpniętych z historii polskiej literatury na krążku możemy odnaleźć również nowsze utwory, np. napisaną przez Jakuba Zielinę Marzannę. Wykorzystanie tekstów z różnych epok literackich uwidacznia słuchaczowi ciągłość słowiańskiej tradycji, z której chętnie czerpali twórcy różnych okresów.

Rozgadane instrumenty – Gadulka i Gudok

Południowosłowiańska gadulka i wschodniosłowiański gudoku to Instrumenty, które jak same nazwy wskazują, służyły do wszczynania w pobliżu radosnego hałasu, swoistego „rozgadywania” otoczenia. Warto omówić je tutaj razem, gdyż są to instrumenty bardzo podobne do siebie zarówno w budowie, jak i brzmieniu. Niestety, tylko jeden z nich zdołał na stałe przetrwać w słowiańskiej muzyce ludowej.